امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اقدام‌ های خریدار، پس از تحویل‌ گرفتن کالا

 

ظهرنویسی اسناد توسط بانک گشایش کننده اعتبار و تسلیم اسناد به خریدار

طبق روال معمول در تجارت خارجی به دلیل آن که بانک های گشایش کننده اعتبار به خریداران تسهیلات بانکی ارائه می نمایند و صرفاً با وصول درصدی از مبلغ اعتبار از خریدار نسبت به گشایش اعتبار اقدام و باقی مانده وجه اعتبار را در زمان پرداخت وجه کالا به فروشنده از خریدار مطالبه مینمایند. برای اینکه قادر به جبران خسارت خود در صورت بروز اشکال و اختلاف با خریدار باشند، اسناد در وهله نخست به نام بانک ها صادر می گردد. مهمترین سندی که در واقع سند مالکیت کالا در مقصد تلقی می‌گردد همان بارنامه است که به نام بانک ها صادر می‌گردد.

 

پس از معامله اسناد توسط بانک کارگزار، اسناد جهت بانک گشایش کننده ارسال می‌گردد و در این مرحله اسناد به نام بانک گشایش کننده اعتبار است. بانک گشایش کننده اعتبار خریدار را از وصول اسناد و وضعیت آن مطلع مینماید. خریدار با تسویه حساب کامل با بانک در اعتبارات نقدی و یا با سپردن وثایق معتبر به بانک در اعتبارات مدت دار درخواست ظهرنویسی اسناد را از بانک مربوطه خواهد نمود. چنانچه خریدار قادر به تسویه حساب با بانک نباشد بر اساس تعهدی که در حین گشایش اعتبار از خریدار اخذ نموده اند، بانک وکالت تام الاختیار و بلاعزل دارد که از محل فروش کالای موضوع اعتبار بتواند جبران پرداخت ها و ضرر و زیان های خود را بنماید.

با تقاضای خریدار مبنی برظهر نویسی اسناد، بانک پس از تسویه مطالبات خود نسبت به ظهر نویسی اسناد و انتقال مالکیت کالا به نام خریدار اقدام خواهد نمود. یکی از شرایطی که معمولاً در اعتبارات اسنادی از سوی خریدار مطرح می‌گردد، الزام فروشنده به ارسال یک سری کپی کامل اسناد است، بنابراین با دریافت کپی اسناد توسط خریدار وی خود نیز راساً باید نهایت دقت را در بررسی اسناد مبذول نموده و متکی به عملیات بانک ها نباشد ، بانک ها بر اساس مقررات اتاق بازرگانی بین الملل اسناد را فقط به صورت ظاهری و صوری مورد بررسی قرار می‌دهند و مسئولیتی را در باب کالا و یا خدمات فروشنده به عهده نمی گیرند.

اصولاً سیستم پرداخت های بین المللی به شیوه ای طراحی گردیده است که قبل از آنکه خریدار کالا خود را در مقصد دریافت نماید فروشنده توانسته است وجه کالا را از بانک اخذ نماید.

خریدار با دریافت اسناد ظهرنویسی شده بانکی و اعلامیه فروش ارز خود را آماده ترخیص کالا از گمرکات مقصد مینماید. ظهرنویسی اسناد به دفعات امکان پذیر است و خصوصیات اسناد تجاری این است که با ظهرنویسی می‌توان آنرا به اشخاص دیگرمنتقل نمود. در حال حاضر ظهرنویسی در مراحل بعد توسط خریدار اصلی و انتقال اسناد به سایر اشخاص باید در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

ترخیص کالا در گمرک مقصد توسط خریدار

ترخیص کالا در گمرک مستلزم انجام چهار نوبت اقدامات است.

۱-   اقدامات مقدماتی شامل تهیه مدارک ثبت سفارش و مجوز

۲-  تهیه اسناد ظهرنویسی شده بانک شامل بارنامه ، سیاهه تجاری و گواهی مبداء و لیست بسته بندی . در روش متمرکز بانکی این اسناد از طریق بانک تحویل خریدار می شود.

۳-   تسلیم اصل بارنامه به متصدی حمل و نقل و تسویه کامل با وی و دریافت ترخیصیه کالا و قبض انبار گمرک

۴-   مراجعه به گمرک و سیر تشریفاتی امور گمرکی

تسلیم پروانه سبز گمرکی به بانک گشایش کننده جهت رفع تعهد ارزی

خریدار باید توجه نماید که چنان چه از سیستم بانکی جهت واردات ارز خریداری نموده است ، باید ظرف مهلت معقولی ، کالا را به کشور وارد نماید. سندی که نشان دهنده ورود کالا به کشور خریدار و ترخیص کالا می باشد پروانه سبز گمرکی است . خریدار پس از ترخیص کالا باید پروانه سبز گمرکی را تسلیم بانک گشایش کننده نموده و بدین وسیله اعلام دارد که کالای مورد نظر وارد کشور و از گمرک ترخیص گردیده است .

تعیین تکلیف در مورد وثائق و ضمانت نامه فروشنده

پس از آن که خریدار کالای خود را از گمرک ترخیص نمود و معلوم گردید که فروشنده به تعهد خود عمل نموده است باید در مورد ضمانت نامه بانکی فروشنده تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید .

بدین معنی که چنانچه فروشنده تعهد نصب و راه اندازی و یا خدمات خاص را داشته این امور را از وی مطالبه و متناسب با زمان مورد نظر اقدام به تمدید ضمانت نامه فروشنده نماید. در غیر این صورت در مواردی که تعهد فروشنده به اتمام رسیده است و تعهد باقی نمانده است نسبت به آزاد نمودن ضمانت نامه وی اقدام نماید.

 

منبع : tarabord.com

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533