امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اقدام‌ های فروشنده در فرآیند فروش کالا

دریافت اعتبار توسط فروشنده

به محض ابلاغ اعتبار توسط بانک کارگزار به فروشنده، وی می‌بایست کلیه شرایط ومقررات اعتبار را به دقت مطالعه و در مورد اسناد مورد درخواست خریدار آماده شود و در مهلت مقرر در اعتبار، ترتیب حمل کالا را بدهد. کمتر پیش می‌آید که با دریافت اعتبار فروشنده هیچ گونه مشکلی در مورد متن اعتبار نداشته باشد مگر آن که قبل از دریافت کلیه شرایط توافق شده باشد. معمولاً اشکالات ذیل در متن اعتبار رخ می‌دهد.

۱-اشکالات تایپی و از قلم افتادگی، که در این صورت فروشنده باید بلافاصه خریدار را مطلع تا نسبت به رفع و اصلاح آن از طریق سیستم بانکی اقدام نماید.

۲-اشکالات ناشی از شرایط توافق نشده- گاه توسط خریدار و سیستم بانکی وی شرایطی در اعتبار مطرح می‌گردد که در مورد آنها با فروشنده توافقی نشده است. این اشکالات به دودسته تقسیم می‌گردد: ۱-شرایط خریدار ۲-شرایط بانکی کشور خریدار

 

صدور ضمانت نامه بانکی از سوی فروشنده و فعال نمودن اعتبار از سوی خریدار

در بسیاری از قراردادها و یا شرایط اعتبار اسنادی شرط صدور ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار فروشنده مطرح می‌گردد که تحقق این شرط (صدور ضمانت نامه بانکی توسطفروشنده)، اعتبار غیر فعال خواهد بود. یکی از موارد اختلاف بین خریدار و فروشنده شرط صدور ضمانت نامه حسن انجام کار است،به ویژه زمانی که در پروفرما ویا قرارداد چنین آمادگی را فروشنده اعلام ننموده باشد.

لازم است قبل از مرحله گشایش اعتبار در مورد مسئله ضمانت نامه حسن انجام کار، بین خریدار و فروشنده توافق حاصل شود.

اخذ مجوز صادرات و حمل کالا توسط فروشنده و تنظیم اسناد

پس از رفع اشکالات و انجام اصلاحیه و فعال شدن اعتبار، فروشنده می‌بایست جهت اخذ مجوز صادرات در کشور خود مطابق شرایط قرارداد اقدام نماید. در تفکیک وظایف میان خریدار و فروشنده معمولا از اصطلاحات اینکوترمز استفاده می‌گردد.

تسلیم اسناد به بانک کارگزار توسط فروشنده و دریافت وجه اعتبار

در روش اعتباراسنادی فروشنده موظف است در مهلت معین شده در اعتبار، کالا را حمل یا تحویل حمل کننده نموده و حداکثر ۲۱ روز بعد از آن اسناد را تسلیم بانک کارگزار نماید (مگر آن که برای این مهلت در اعتبار میزان کمتر تصریح شده باشد.) در روش بدون انتقال ارز اسناد مورد نظر مستقیماً برای خریدار ارسال می‌گردد. بانک کارگزار با دریافت اسناد اقدامات ذیل را در رابطه با اسناد به عمل خواهد آورد.

۱-محتوای اسناد را مطابق شرایط اعتبار بررسی خواهد کرد.

۲-اسناد را با یکدیگر از لحاظ یکسانی موضوع مورد تطابق قرار خواهد داد.

۳-در صورت سکوت مواردی در اعتبار، بر اساس مقررات اتاق بازرگانی بین المللی نشریه ۶۰۰ UCP عمل خواهد نمود وضوابط آنرا جاری خواهد ساخت.

۴-تعداد اسناد و اصالت ظاهری آنها را بر اساس شرایط اعتبار بررسی خواهد نمود.

۵-اسناد را از حیث تاریخ صدور بررسی خواهد نمود از جمله و به ویژه بارنامه که نباید تاریخ صدور آن بعد از مهلت مقرر در اعتبار باشد وهمچنین سند گواهی بازرگانی که نباید بعد از تاریخ بارنامه باشد.

در صورتی که اسناد مطابق شرایط اعتبار و بر اساس مشخصات فوق بود در اعتبارات اسنادی دیداری وجه اعتبار را بلافاصله یا طی مدت ۷ روز به فروشنده پرداخت خواهد نمود و در اعتبارات اسنادی مدت دار، اسناد را به عنوان اسناد مورد قبول پذیرفته و شروع مدت سر رسید را از همان تاریخ ملاک قرار داده و در موعد معین نسبت به پرداخت وجه اعتبار اقدام خواهد نمود. در بعضی موارد به دلیل پاره ای اشکالات اسناد ارائه شده مورد قبول بانک کارگزار قرار نمی گیرد.

منبع:tarabord.com

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533