امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اقدام‌ های خریدار در فرآیند خرید کالا

 

اخذ پیش فاکتور PROFORMA INVOICE

پس از مذاکرات مقدماتی میان خریدار و فروشنده وتوافق بر سر اصول کلی، قراردادی میان خریدار و فروشنده منعقد می‌گردد و بر اساس قرار داد سندی به نام پیش فاکتور توسط فروشنده برای خریدار صادر می‌گردد و یا مطابق عرف و روال موجود بدون آن که قراردادی میان آنان منعقد گردد بنا به درخواست خریدار پیش فاکتور مربوطه توسط فروشنده برای خریدار صادر می‌گردد.

در پروفرما باید شرایط ذیل مندرج و تصریح شده باشد:

۱-شماره و تاریخ پروفرما- تاریخ پروفرما در واقع تاریخ صدور آن توسط فروشنده است.

۲-نام و آدرس کامل فروشنده.

۳-نام و آدرس کامل خریدار

۴-موضوع و مشخصات کامل کالا با شرح کیفی وکمی وتعداد و مقدار که وزن خالص و ناخالص نیز جزئی از این مشخصات است. همچنین شماره تعرفه گمرکی کالا که حائز اهمیت است.

۵-مبلغ پروفرما با نوع ارز مربوطه به تفکیک قیمت خود کالا و قیمت بسته بندی و قیمت حمل کالا

۶-ترم تفکیک وظایف بین خریدار و فروشنده بر اساس اینکوترمز مانند EXW, FCA,CIF, FAS,FOB,CFR و...

۷-مبداء و مقصد نهایی کالا (با ذکر کشور و شهر و بندر مربوطه)

۸-زمان تحویل کالا توسط فروشنده و تعیین تکلیف در مورد حمل به دفعات

۹-شیوه حمل کالا و تعیین تکلیف در مورد انتقال کالا از وسیله ای به وسیله دیگر

۱۰-نحوه پرداخت وجه کالا که به طریق حواله، برات، اعتبار اسنادی معمول است و در مورد اعتبارات اسنادی باید در مورد قابل برگشت و یا غیر قابل برگشت بودن آن و همچنین تایید شده وتایید نشده ونقد و یوزانس تعیین تکلیف شود.

۱۱-سایر اطلاعاتی که ممکن است مورد نیاز باشد.

 

ثبت سفارش و اخذ مجوزهای لازم

فرم ثبت سفارش فرمی است که توسط وزارت بازرگانی منتشر و خریدار با درج اطلاعات مربوط به خرید خارجی و با امضاء آن جهت ثبت در آمارهای دولتی به وزارت بازرگانی مراجعه می نماید.

خریدار قبل از مراجعه و ثبت آماری خرید در وزارت بازرگانی می‌بایست به سازمان ها و وزارتخانه های دولتی جهت اخذ مجوزهای لازم مراجعه نماید و در موارد ذیل لزومی به مراجعه جهت اخذ مجوز به وزارت خانه های متولی دولتی وجود ندارد:

۱-در مواردی که کالا جزء کالای مجاز باشد(کالای مجاز کالائی است که نیاز به اخذ مجوز از سازمان های دولتی ذیربط ندارد).

۲-در مواردی که سازمان دولتی ذیربط با ورود یا صدور کالا موافقت کلی نموده باشد، نیاز به مراجعه موردی وجود ندارد.

پس از اخذ مجوز از سازمان های دولتی ذیربط خریدار با تنظیم فرم ثبت سفارش که فقط مخصوص واردات است از وزارت بازرگانی تقاضای ثبت خرید خارجی را می‌نماید.

فرم ثبت سفارش دارای قسمت های مختلف شامل موارد زیر است:

۱-اطلاعات مربوط به متقاضی که در واقع نام خریدار و نشانی قانونی وی و شماره کارت بازرگانی و نوع مالکیت (خصوصی- دولتی- تعاونی) و نوع فعالیت (تجاری- غیر انتفاعی- تولیدی) قید شده است.

۲-اطلاعات مربوط به نوع تقاضای ثبت سفارش که شامل موارد افتتاح اصلاحیه جایگزینی است.

افتتاح

در مواردی که خریدار جهت خرید برای اولین بار و ثبت تقاضا مراجعه می‌نماید شامل افتتاح ثبت سفارش می‌گردد.

اصلاحیه

در مواردی که پس از افتتاح بنا به توافق خریدار وفروشنده در شرایط خرید تغیری به وجود می‌آید به نحوی که در ثبت سفارش موثر است، مانند افزایش یا کاهش مبلغ خرید، تغییر مشخصات و یا مقدار کالا، تغییر کشور فروشنده و... خریدار باید جهت اصلاح ثبت سفارش به وزارت بازرگانی مراجعه نماید. در حال حاضر در موارد افزایش مبلغ قرارداد خریدار جهت اصلاح و تغییر ثبت سفارش با تنظیم فرم اصلاحیه ثبت سفارش به وزارت بازرگانی مراجعه می‌نماید.

بیمه نمودن کالا توسط خریدار

اگر چه در مواردی از خرید و فروش بین المللی بیمه نمودن کالا جزو وظایف خریدار نیست و این وظیفه به عهده فروشنده نهاده شده است، لکن در عناوین یا ترم هایی مانند CPT . CFR,FOB,FCR وظیفه خریدار است که کالا را بیمه نماید. مطابق مقررات بانکی در ایران بیمه بایستی بوسیله شرکت های بیمه ایرانی توسط خریدار تامین و هزینه آن به ریال پرداخت گردد. این مطلب از جهاتی به نفع خریدار ایرانی است.اولین اثر آن عدم خروج ارز از کشور و صرفه جویی، دومین اثر آن طرفیت خریدار با شرکت های بیمه گر ایرانی است وسومین اثرآن به صرفه بودن آن برای خریدار از جهت پرداخت حق بیمه به ریال است. از جمله مدارکی که در روش اعتبارات اسنادی استفاده می‌شود، سند بیمه نامه است و همچنین این سند در گمرک مقصد نیز جهت محاسبه ارزش گمرکی کالا CIF و همچنین وقوع خسارات احتمالی کاربرد دارد.

مراحل تخصیص ارز در بانک مرکزی

در کشور ما در چند سال گذشته ارزهای مختلفی با نرخ های متفاوت رایج بوده است که عبارت بودند از ارز دولتی – ارز رقابتی – ارز صادراتی و.. که از سال ۸۱ با تصویب سیستم تک نرخی منتفی گردیدند. خریدار می‌تواند از محل صادرات و تنظیم پیمان ارزی بانک مرکزی از محل این ارز در مقابل صادرات، واردات داشته باشد.

در حال حاضر واردات بدون انتقال ارز فقط در مقابل صادرات از کشورهای آسیای میانه امکان پذیر است و در کشورمان در حال حاضر پرداخت از طریق سیستم حواله ارزی و برات ارزی نیز امکان پذیر نیست وتنها روش رایج روش اعتبارات اسنادی می‌باشد.

در سال ۱۳۸۱ نرخ های چند گانه حذف و معاملات ارزی با نرخ رسمی که روزانه توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود انجام می‌پذیرد.

تقاضای گشایش اعتبار اسنادی

خریدار پس از اخذ پروفرما (PROFORMA) از فروشنده و ثبت سفارش کالا در وزارت بازرگانی و پس از اخذ مجوز از سازمان های دولتی ذیربط و بیمه نمودن کالا و طی مراحل تخصیص ارز مطابق رایج ترین روش های پرداخت بین المللی که به روش اعتبارات اسنادی معروف است فرم تقاضای گشایش اعتبار بانک معینی را تنظیم و جهت گشایش اعتبار به بانک مزبور مراجعه می‌نماید.

با تنظیم و امضای تقاضای گشایش اعتبار و ضمیمه نمودن پروفرم و ثبت سفارش و بیمه نامه و با تامین وجه ریال توسط خریدار و تعهد نامه های ذیربط بانک گشایش کننده پس از بررسی مدارک اقدام به گشایش اعتبار خواهد نمود.

گشایش اعتباراسنادی وابلاغ آن از طریق کارگزار به فروشنده

باید توجه داشت گشایش اعتبار یک عملیات بانکی است و موسسات غیر بانکی نمی توانند اقدام به گشایش اعتبار نمایند واصولاً گشایش اعتبار یک تعهد بانکی در برابر فروشنده (ذینفع) است نظر به اینکه خریدار و فروشنده در دو کشورمتفاوت قراردارند معمولاً گشایش اعتبار توسط بانک عامل و ابلاغ آن به ذینفع از طریق یک بانک کارگزار که معمولاً در کشور فروشنده قرارداد صورت می‌پذیرد. بانک کارگزار ممکن است شعبه بانک گشایش کننده در کشور فروشنده باشد مثلاً بانک تجارت مرکزی، اعتباری را از طریق بانک تجارت لندن به فروشنده ابلاغ نماید یا ممکن است شعبه وی نباشد. در هر دو صورت در تعریف اعتبارات اسنادی بر اساس نشریه ۶۰۰ UCP (اتاق بازرگانی بین الملل) این دو بانک به عنوان دو شخصیت حقوقی تلقی می‌گردند.

چنان چه فروشنده اعتبار را بپذیرد ولی بانک کارگزار نخواهد اعتبار را به فروشنده ابلاغ نماید باید بلافاصله بانک گشایش کننده اعتبار را مطلع سازد تا بانک اصلی در مورد ابلاغ تصمیم بگیرد.

منبع:tarabord.com

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533