امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

انواع اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت که چهار عامل یا طرف در آن ذی مدخل اند:

-خریدار یا به اصطلاح کارفرما (طرف اصلی) BUYER

-بانک خریدار یا گشایش کننده اعتبار ISSUING (BUYERS) BANK

-فروشنده یا صادر کننده VENDOR / SELLER

-بانکی که اعتبار را به فروشنده ابلاغ می‌کند. (بانک کارگزار) ANDVISING BANK

1-خریدار بازیگر اصلی در یک معامله است و کار توسط او شروع می‌شود. اوبه بانک خود دستور می دهد که وجه کالایی را که قصد خریداری دارد و طبق شرایطی که در L/C یا اعتبار تصریح میگردد در موعد لازم پرداخت نماید و بدین منظور از بانک خود تقاضای گشایش اعتبار به نفع فروشنده مورد نظر مینماید.

شرایط مزبور معمولا در قرارداد بین فروشنده و خریدار که به قرارداد فروش یا SALES CONTRACT مرسوم است تعیین می‌شود وشامل نکاتی است از قبیل بهای کالا، اسناد مورد نیاز، زمان تحویل و امثالهم. این قرارداد معمولا قبل از گشایش اعتبار بین طرفین (خریدار- فروشنده ) منعقد میگردد. اعتبار غیر قابل برگشت یا IRREVOCABLE L/C به این معنی است که بانک بعد از افتتاح اعتبار نمی تواند تعهد خود برای پرداخت را نقض نماید. هر نوع تغییر یا اصلاحی باید توسط طرفین تایید شده باشد. هزینه گشایش اعتبار نیز به عهده خریدار است.

۲-بانک خریدار یا گشاینده اعتبار:

این بانک اطلاعیه ای به بانک فروشنده و یا بانک کارگزار خود ارسال خواهد نمود تا به فروشنده اطلاع دهند که اعتبار غیر قابل برگشتی به نفع او باز شده است و از بانک مزبور درخواست میکند که با ابلاغ شرایط اعتبار به فروشنده آن را تایید کند.

۳-بانک فروشنده:

این بانک که بانک کارگزار یا ابلاغ کننده L/C نامیده می‌شود مراتب مزبور را به فروشنده اطلاع داده و تایید می‌نماید که فلان مبلغ را در قبال اسناد و طبق شرایط مندرج در اعتبار پرداخت خواهد کرد.

۴-فروشنده:

بعداز تحویل یا حمل کالا (بر اساس شرط یا عنوان تعیین شده اینکوترمز) بانک کارگزار که به ADVISORY نیز مرسوم است و پرداخت وجه اعتبار در این مرحله را برعهده دارد، در مقابل ارائه اسناد مورد نظر به پرداخت وجه کالا یا مبلغ اعتبار مبادرت می نماید.البته این بانک بایستی از صحت اسناد و تطبیق آن با شرایط اعتبار اطمینان حاصل نماید. این معامله وقتی که بانک فروشنده اسناد قید شده در اعتبار را برای بانک گشاینده اعتبار ارسال و حساب این بانک نزد خود را بدهکار می‌نماید خاتمه یافته و بانک گشاینده اعتبار نیز متقابلا حساب خریدار را حسب توافق و یا قرار و مداری که بین این بانک وخریدار وجود دارد بدهکار میکند و اسناد دریافتی از بانک کارگزار را به او مسترد و اجازه تصرف کالا را به او می دهد.

نقش بانک ها در این عملیات حائز اهمیت است زیرا اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت (فسخ) به این معنی است که بانک گشاینده در ازاء پرداخت وجه اعتبار متعهد گردیده و بانک کارگزار نیز تائیدیه این وجه را به فروشنده بر عهده میگیرد و بدین ترتیب این دو بانک صحت عملیات داد و ستد را تضمین می‌نمایند هر چند بانک ها نیز قبل از مرحله تائید و تعهد پرداخت از ارزش اعتباری و صحت عمل مشتریان خود اطمینان حاصل می نمایند.

اعتبار برگشت پذیر یا قابل فسخ  REVOCABLE L/C

طرفین اعتبار باز همان هایی هستند که در موارد قبلی گفته شد، معهذا بانک افتتاح کننده اعتبار می تواند اعتبار را اصلاح یا فسخ نماید. مگر زمانی که مدارک توسط فروشنده به بانک کارگزار ارائه شده باشد. این بانک وجه اعتبار را به شرط دریافت اسناد مشخصه پرداخت مینماید ولی تابع دستور مشتری (خریدار) است. لذا وجود اعتماد بین خریدار و فروشنده در این نوع اعتبار ضروری است. کارمزد بانکی در این نوع اعتبار به مراتب کمتر از نوع قبلی است.

چرخه یک اعتبار اسنادی:

مراحل مختلف یک اعتبار اسنادی را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

۱-انجام مذاکرات بین خریدار و فروشنده و انعقاد قرارداد

۲-مرحله افتتاح اعتبار به درخواست خریدار توسط بانک وی

۳-ابلاغ اعتبار به بانک فروشنده

۴-استفاده از (نقد کردن ) اعتبار گشایش شده با مبادله اسناد

۵-عملیات حسابداری بین بانک ها وحساب مشتریان آنها

شرایط مقرر در اعتبار اسنادی CONDITIONS STIPULATED IN DOCUMENTRAY CREDIT

شرایطی که باید در یک اعتبار اسنادی رعایت شود به درخواست خریدار از طریق بانک به فروشنده ابلاغ میشود. این شرایط بایستی صریح و روشن و موجز باشد تا از بروز سوء تفاهم و اختلاف احتراز گردد. شرح (مشخصات) ، ارزش، شرایط فروش کالا، اسناد مورد نظر و مواردی چون:

تاریخ اعتبار – یعنی آخرین مهلت یا زمان برای حمل کالا

اجازه یا منع تغییر وسیله حمل TRANSHIPMENT) = تراباری)

حمل به دفعات PARTIAL SHIPMENT

ملیت کشتی حامل کالا NATIONALLITY OF THE VESSEL

به لحاظ رعایت این شرایط است که متصدی حمل یا بار فرابر، یا نماینده او، که حمل کالا را برعهده می‌گیرد باید به L/C دسترسی داشته باشد تا بتواند با وقوف به شرایط اعتبار از رعایت و انجام آنها اطمینان یابد. هر گاه متصدی حمل متوجه شود که اجرای بعضی از شرایط L/C مقدورنیست بایستی بلافاصله خریدار یا فروشنده را مطلع نماید تا اصلاحات وتعدیلات لازم در متن اعتبار بعمل آید. این اصلاحات حتما بایستی قبل از تاریخ انقضای اعتبار و حمل کالا انجام پذیرد، زیرا در صورت مغایرت اسناد حمل با شرایط و مندرجات L/C بانک پرداخت کننده از پرداخت وجه اعتبار خودداری خواهد نمود و سبب بروز مشکلات و مسائلی برای طرفهای ذینفع گردیده و احتمالاً به اختلافات و دعاوی منجر خواهد شد. البته باید توجه داشت که بانک ها فقط وظیفه دارند از صحت مطابقت اسناد اطمینان حاصل کنند و اجازه تغییر یا تفسیر مندرجات و شرایط اعتبار و غیره را ندارند، بلکه می‌توانند ومیبایست مطمئن شوند که شرایط مورد نظر رعایت شده باشند.

یک اعتبار اسنادی می تواند به دیگری (شخص ثانویه) نیز واگذار شود، یا پرداخت مبلغی را به صورت پیش پرداخت مجاز شمارد و یا تحت عنوان BACK TO BACK انجام گیرد و این وقتی است که شخص یا موسسه ثالثی بین فروشنده و خریدار قرار گرفته باشد.

 

منبع:tarabord.com

انواع اعتبار اسنادی

 

اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت که چهار عامل یا طرف در آن ذی مدخل اند:

-خریدار یا به اصطلاح کارفرما (طرف اصلی) BUYER

-بانک خریدار یا گشایش کننده اعتبار ISSUING (BUYERS) BANK

-فروشنده یا صادر کننده VENDOR / SELLER

-بانکی که اعتبار را به فروشنده ابلاغ می‌کند. (بانک کارگزار) ANDVISING BANK

۱-خریدار بازیگر اصلی در یک معامله است و کار توسط او شروع می‌شود. اوبه بانک خود دستور می دهد که وجه کالایی را که قصد خریداری دارد و طبق شرایطی که در L/C یا اعتبار تصریح میگردد در موعد لازم پرداخت نماید و بدین منظور از بانک خود تقاضای گشایش اعتبار به نفع فروشنده مورد نظر مینماید.

شرایط مزبور معمولا در قرارداد بین فروشنده و خریدار که به قرارداد فروش یا SALES CONTRACT مرسوم است تعیین می‌شود وشامل نکاتی است از قبیل بهای کالا، اسناد مورد نیاز، زمان تحویل و امثالهم. این قرارداد معمولا قبل از گشایش اعتبار بین طرفین (خریدار- فروشنده ) منعقد میگردد. اعتبار غیر قابل برگشت یا IRREVOCABLE L/C به این معنی است که بانک بعد از افتتاح اعتبار نمی تواند تعهد خود برای پرداخت را نقض نماید. هر نوع تغییر یا اصلاحی باید توسط طرفین تایید شده باشد. هزینه گشایش اعتبار نیز به عهده خریدار است.

۲-بانک خریدار یا گشاینده اعتبار:

این بانک اطلاعیه ای به بانک فروشنده و یا بانک کارگزار خود ارسال خواهد نمود تا به فروشنده اطلاع دهند که اعتبار غیر قابل برگشتی به نفع او باز شده است و از بانک مزبور درخواست میکند که با ابلاغ شرایط اعتبار به فروشنده آن را تایید کند.

۳-بانک فروشنده:

این بانک که بانک کارگزار یا ابلاغ کننده L/C نامیده می‌شود مراتب مزبور را به فروشنده اطلاع داده و تایید می‌نماید که فلان مبلغ را در قبال اسناد و طبق شرایط مندرج در اعتبار پرداخت خواهد کرد.

۴-فروشنده:

بعداز تحویل یا حمل کالا (بر اساس شرط یا عنوان تعیین شده اینکوترمز) بانک کارگزار که به ADVISORY نیز مرسوم است و پرداخت وجه اعتبار در این مرحله را برعهده دارد، در مقابل ارائه اسناد مورد نظر به پرداخت وجه کالا یا مبلغ اعتبار مبادرت می نماید.البته این بانک بایستی از صحت اسناد و تطبیق آن با شرایط اعتبار اطمینان حاصل نماید. این معامله وقتی که بانک فروشنده اسناد قید شده در اعتبار را برای بانک گشاینده اعتبار ارسال و حساب این بانک نزد خود را بدهکار می‌نماید خاتمه یافته و بانک گشاینده اعتبار نیز متقابلا حساب خریدار را حسب توافق و یا قرار و مداری که بین این بانک وخریدار وجود دارد بدهکار میکند و اسناد دریافتی از بانک کارگزار را به او مسترد و اجازه تصرف کالا را به او می دهد.

نقش بانک ها در این عملیات حائز اهمیت است زیرا اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت (فسخ) به این معنی است که بانک گشاینده در ازاء پرداخت وجه اعتبار متعهد گردیده و بانک کارگزار نیز تائیدیه این وجه را به فروشنده بر عهده میگیرد و بدین ترتیب این دو بانک صحت عملیات داد و ستد را تضمین می‌نمایند هر چند بانک ها نیز قبل از مرحله تائید و تعهد پرداخت از ارزش اعتباری و صحت عمل مشتریان خود اطمینان حاصل می نمایند.

اعتبار برگشت پذیر یا قابل فسخ  REVOCABLE L/C

طرفین اعتبار باز همان هایی هستند که در موارد قبلی گفته شد، معهذا بانک افتتاح کننده اعتبار می تواند اعتبار را اصلاح یا فسخ نماید. مگر زمانی که مدارک توسط فروشنده به بانک کارگزار ارائه شده باشد. این بانک وجه اعتبار را به شرط دریافت اسناد مشخصه پرداخت مینماید ولی تابع دستور مشتری (خریدار) است. لذا وجود اعتماد بین خریدار و فروشنده در این نوع اعتبار ضروری است. کارمزد بانکی در این نوع اعتبار به مراتب کمتر از نوع قبلی است.

چرخه یک اعتبار اسنادی:

مراحل مختلف یک اعتبار اسنادی را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

۱-انجام مذاکرات بین خریدار و فروشنده و انعقاد قرارداد

۲-مرحله افتتاح اعتبار به درخواست خریدار توسط بانک وی

۳-ابلاغ اعتبار به بانک فروشنده

۴-استفاده از (نقد کردن ) اعتبار گشایش شده با مبادله اسناد

۵-عملیات حسابداری بین بانک ها وحساب مشتریان آنها

شرایط مقرر در اعتبار اسنادی CONDITIONS STIPULATED IN DOCUMENTRAY CREDIT

شرایطی که باید در یک اعتبار اسنادی رعایت شود به درخواست خریدار از طریق بانک به فروشنده ابلاغ میشود. این شرایط بایستی صریح و روشن و موجز باشد تا از بروز سوء تفاهم و اختلاف احتراز گردد. شرح (مشخصات) ، ارزش، شرایط فروش کالا، اسناد مورد نظر و مواردی چون:

تاریخ اعتبار – یعنی آخرین مهلت یا زمان برای حمل کالا

اجازه یا منع تغییر وسیله حمل TRANSHIPMENT) = تراباری)

حمل به دفعات PARTIAL SHIPMENT

ملیت کشتی حامل کالا NATIONALLITY OF THE VESSEL

به لحاظ رعایت این شرایط است که متصدی حمل یا بار فرابر، یا نماینده او، که حمل کالا را برعهده می‌گیرد باید به L/C دسترسی داشته باشد تا بتواند با وقوف به شرایط اعتبار از رعایت و انجام آنها اطمینان یابد. هر گاه متصدی حمل متوجه شود که اجرای بعضی از شرایط L/C مقدورنیست بایستی بلافاصله خریدار یا فروشنده را مطلع نماید تا اصلاحات وتعدیلات لازم در متن اعتبار بعمل آید. این اصلاحات حتما بایستی قبل از تاریخ انقضای اعتبار و حمل کالا انجام پذیرد، زیرا در صورت مغایرت اسناد حمل با شرایط و مندرجات L/C بانک پرداخت کننده از پرداخت وجه اعتبار خودداری خواهد نمود و سبب بروز مشکلات و مسائلی برای طرفهای ذینفع گردیده و احتمالاً به اختلافات و دعاوی منجر خواهد شد. البته باید توجه داشت که بانک ها فقط وظیفه دارند از صحت مطابقت اسناد اطمینان حاصل کنند و اجازه تغییر یا تفسیر مندرجات و شرایط اعتبار و غیره را ندارند، بلکه می‌توانند ومیبایست مطمئن شوند که شرایط مورد نظر رعایت شده باشند.

یک اعتبار اسنادی می تواند به دیگری (شخص ثانویه) نیز واگذار شود، یا پرداخت مبلغی را به صورت پیش پرداخت مجاز شمارد و یا تحت عنوان BACK TO BACK انجام گیرد و این وقتی است که شخص یا موسسه ثالثی بین فروشنده و خریدار قرار گرفته باشد.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533