امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

عوامل تاثير گذار در قيمت حمل ریلی بین‌المللی

تعرفه MTT

تعرفه کاربردی بین راه‌آهن‌های OSJD می‌باشد، که توسط کشورهای چین، شوروی سابق، رومانی، و بلغارستان، معمول گردیده، و پایه‌ی تعرفه‌ای منطقه CIS نیز، می‌باشد. در سال ۱۹۹۷، سیاست پیمان مشترک حمل‌ونقل کالاهای کشورهای مشترک‌المنافع، و حوزه‌ی بالتیک، برمبنای ۵۰ درصد تعرفه‌ی MTT، تعریف شد. راه‌آهن ج.ا ایران نیز، براین اساس، سیاست تعرفه‌ای خود را، اعمال می‌نماید.

تعرفه‌ی TEA تعرفه‌ی مشترک راه‌آهن‌های خاورمیانه (ایران، ترکیه، سوریه، عراق، حجاز در اردن و حجاز در سوریه)، می‌باشد که درحال حاضر، به‌عنوان (Tariff Europe Asia (TEA، تعرفه‌ی مشترک کشورهای خاورنزدیک و شرق بالکان (ایران، ترکیه، بلغارستان، یوگسلاوی سابق، سوریه و یونان) است که، تغییر نام یافته، و به‌گونه‌ای ادغام گردیده است.

 

طبقه‌بندی اوزان، در محاسبه‌ی کرایه‌ی حمل

براساس سیاست تعرفه‌ای TEA، کالاهای قابل حمل، برحسب نوع، به دو دسته، تقسیم می‌گردند:

الف) کالاهای طبقه‌ی اول، مثل: گندم، شکر، سوخت و غیره، که از هزینه‌ی حمل بالاتری برخوردار می‌باشند.

ب) کالاهای طبقه‌ی دوم، مثل آرد، کودهای شیمیایی و سایر، که از هزینه‌ی حمل کم‌تری برخوردار هستند.

در چهارچوب این تعرفه، محاسبه‌ی وزنی، از ۱۰ تا ۲۵ تن می‌باشد، و از ۲۵ تن به بالا، وزن واقعی، با همان قیمت ۲۵ تن، به‌علت دو محوره بودن واگن‌ها، محاسبه می‌گردد.

براساس سیاست تعرفه‌ای MTT، در منطقه‌ی CIS، محاسبه‌ی وزنی کالا، از ۱۰ تا ۶۰ تن می‌باشد، که از ۶۰ تن به بالا، وزن واقعی، مورد محاسبه قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که وزن ۵۰۰ کیلوگرم، و بیش از آن، تا یک‌تن کامل، سرراست شده، و کم‌تر از ۵۰۰ کیلوگرم، حذف می‌گردد.

وزن محاسباتی محموله

معیار وزنی (تن)

تا ۱۲ تن

۱۰

از ۱۳ تن تا ۱۶ تن

۱۵

از ۱۷ تن تا ۲۳ تن

۲۰

از ۲۴ تن تا ۲۶ تن

۲۵

از ۲۷ تن تا ۳۱ تن

۳۰

از ۳۲ تا ۳۶ تن

۳۵

از ۳۷ تا ۴۰ تن

۴۰

از ۴۱ تا ۴۶ تن

۴۵

از ۴۷ تا ۵۱ تن

۵۰

از ۵۲ تن تا ۵۵ تن

۵۵

بیش از ۵۵ تن

۶۰*

* در مسیر ایران، وزن واقعی، براساس تعرفه‌ی ۵۵ تن، محاسبه می‌گردد.

به‌عنوان مثال، یکی از طرق چه‌گونه‌گی تعیین معیار وزنی، برای محاسبه‌ی کرایه، ارایه می‌گردد:

۱- وزن ۴۵۴۹۹ کیلوگرم، به ۴۵ تن، گرد شده، و براساس قیمت ۴۵ تن، محاسبه می‌شود.

۲- وزن ۴۵۵۰۰ کیلوگرم، به ۴۶ تن، گرد شده، و براساس قیمت ۴۵ تن، محاسبه می‌گردد.

۳- وزن ۴۶۵۰۰ کیلوگرم، به ۴۷ تن، گرد شده، و براساس قیمت ۵۰ تن، محاسبه می‌گردد.

نحوه‌ی محاسبه‌ی کرایه‌ی حمل واگن‌های گروپاژ (کالای تلفیقی)

درمواردی‌که، واگن، شامل چندین نوع کالا، برای چند گیرنده‌ی مختلف ‌باشد، با توجه به این‌که، کرایه‌ی حمل، علاوه بر وزن کالا، تابع نوع کالا، یا تعرفه‌ی گمرکی آن، که دراصطلاح، به شماره‌ی NHM موسوم است، نیز می‌باشد، محاسبه‌ی کرایه، برای هرنوع کالا، به‌شرح مثال زیر، صورت خواهد گرفت:

One wagon loaded with: ۱۵۰۰۰ kgs cargo A - with cooficen

۱۳۲۲۵ kgs cargo B - with cooficent Y

۶۰۰۰ kgs cargo C - with cooficent Z

۴۵ kgs cargo D - with cooficent XY

---------------

Weight category:   ۳۴۸۳۰> ۳۵ tons weight category

Freight calculation: ۱۵ ton x ۳۵ ton wt cat. For cargo A with cooficent X

۱۴ ton x ۳۵ ton wt cat. For cargo B with cooficent Y

۶ ton x ۳۵ ton wt cat. For cargo C with cooficent Z

۱ ton x ۳۵ ton wt cat. For cargo D with cooficent XY

بنابراین، کل کرایه‌ی متعلق به واگن، برابر مجموع کرایه‌های ۴ نوع کالای D , C, B , A خواهد بود.

منبع :tarabord.com

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533