امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

شرایط کاری و وظایف شرکت‌های حمل‌ونقل

ماده‌ی۱

شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌ای، موظف‌اند علاوه بر رعایت شرایط و ضوابط تاسیس و بهره‌برداری مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، پس از دریافت پروانه‌ی فعالیت، موارد ذیل را رعایت کنند:

الف ـ کلیه‌ی شرایط و ضوابط مربوط به تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز، و درصورت استقرار در پایانه، تمدید به‌موقع قرارداد بهره‌برداری .

ب ـ اقدام لازم جهت تمدید پروانه‌ی فعالیت، براساس ضوابط تاسیس و بهره‌برداری.

ج ـ رعایت محدوده‌ی جغرافیایی محل فعالیت، براساس ضوابط تاسیس و بهره‌برداری.

 

ماده‌ی ۲

شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌ای، باید دارای پروانه‌ی فعالیت مجاز و معتبر، از سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور باشند. در غیر این‌صورت، نیروی انتظامی، با اعلام سازمان مذکور، از ادامه‌ی فعالیت آن‌ها، جلوگیری خواهد نمود.

ماده‌ی ۳

شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌ای، می‌باید راننده‌گان وسایل نقلیه‌ی مربوط را، ملزم به داشتن مدارک زیر کنند، و از تحویل مسافر، بار، صدور بارنامه، و صورت‌وضعیت مسافری، جهت وسایل نقلیه‌ای که راننده‌گان آن، فاقد مدارک مزبور باشند، خودداری نمایند:

الف ـ گواهی‌نامه‌ی بیمه‌ی اجباری شخص ثالث

ب ـ کارت شناسایی عکس‌دار راننده، که از طرف سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور، تهیه و تنظیم می‌شود.

ج ـ کارت وابسته‌گی وسیله‌ی نقلیه، به یکی از موسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل بار و مسافر.

د ـ گواهی‌نامه‌ی راننده‌گی متناسب.

ه ـ کارت صحت و سلامت جسمی و روحی، از مراجع ذی‌ربط.

ماده‌ی ۴

شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌ای، باید از دادن مسافر، تحویل بار، صدور بارنامه، و صورت‌وضعیت مسافری، جهت وسیله‌ی نقلیه‌ای که به وسایل ایمنی زیر مجهز نباشد، خودداری نمایند:

الف ـ جعبه‌ی کمک‌های اولیه‌ی درمانی.

ب ـ علایم ایمنی مورد نیاز، از جمله مثلث شب‌رنگ.

ج ـ کارت معاینه‌ی فنی.

د ـ کپسول آتش‌نشانی.

ه ـ دستگاه سنجش سرعت و زمان (تاخوگراف)، سالم و بدون داشتن نقص فنی.

و ـ زنجیر چرخ، در مواقع مورد نیاز.

ز ـ لاستیک‌های آج‌دار قابل قبول.

تبصرهـ به‌کارگیری وسایل نقلیه‌ای که کارت آن‌ها، با وضعیت فعلی وسیله‌ی نقلیه مغایرت دارد، ممنوع است.

ماده‌ی ۵

شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌ای، فقط جهت وسایل نقلیه‌ای باید بارنامه، یا صورت‌وضعیت مسافری صادر نمایند که از هر حیث، سالم باشند، و هیچ‌گونه نقص فنی، در سیستم ترمزها، فرمان، سیستم اتصال، سیستم روشنایی، بوق، برف‌پاک‌کن، وسایل گرمایشی و سرمایشی مناسب، نداشته باشند.

تبصره‌ی یکـ شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل موضوع این آیین‌نامه، می‌باید فردی را، به‌عنوان مدیر یا مسول فنی تعیین نمایند، تا قبل از حرکت، وسیله‌ی نقلیه را معاینه، و قابلیت آن را برای سفر، پیش‌بینی نماید.

تبصره‌ی دو ـبه‌کارگرفتن لاستیک‌های بزرگ‌تر از حد استاندارد کارخانه‌ی سازنده، در اتوبوس‌های مسافری، که باعث افزایش سرعت وسیله‌ی نقلیه، و عدم ثبت آن در دستگاه سرعت‌سنج می‌شود، ممنوع است.

لزوم رعایت شرکت‌های حمل‌ونقل، از ضوابط و قوانین حمل کالا

ماده‌ی ۶

هرگاه تصادف وسیله‌ی نقلیه‌ی عمومی حامل کالا یا مسافر، درطول مسیر، از مبدا تا مقصد، منجر به قتل یا جرحی شود که ناشی از تقصیر راننده‌ی وسیله‌ی نقلیه، یا به‌کارگرفتن راننده‌ی فاقد صلاحیت، یا عدم مهار مناسب محموله، یا وجود نقص فنی مستمر، در وسیله‌ی نقلیه باشد، شرکت یا موسسه‌ی حمل‌ونقل صادرکننده‌ی بارنامه، یا صورت‌وضعیت، مسول و مشمول مقررات آیین‌نامه‌ی داخلی حمل بار می‌باشد.

ماده‌ی ۷

راننده‌گی اتوبوس و مینی‌بوس، بیش از ۸ ساعت در یک شبانه‌روز، برای هر راننده، ممنوع است. شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل مسافر، مکلف هستند تا برای مسافرت‌هایی که مستلزم بیش از ۸ ساعت راننده‌گی، با سرعت مجاز در یک شبانه‌روز است، راننده‌ی کمکی، پیش‌بینی نمایند.

ماده‌ی ۸

حمل مواد محترقه و منفجره، جنازه، احشام، مواد فاسدشدنی، و انسانی که مخل آسایش مسافران، و منافی نظافت و بهداشت عمومی می‌باشد، با وسایل نقلیه‌ی مسافربری، ممنوع است. شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل مسافر، باید در صدور صورت‌وضعیت مسافری، جهت وسایل نقلیه‌ی مسافربری، این نکات را رعایت نمایند، و درصورت تخلف، مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده‌ی ۹

شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل مسافربری، مکلف به رعایت ضوابط وزارت راه و ترابری، مربوط به حمل‌ونقل مسافر، درخصوص رعایت نرخ‌های مصوب، نحوه‌ی صدور بلیت، سرویس‌دهی، سوار و پیاده‌نمودن مسافر، و چه‌گونه‌گی حرکت و توقف وسیله‌ی نقلیه می‌باشند، و درصورت تخلف، مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده‌ی ۱۰

اخذ هرگونه وجهی، توسط شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل، غیر از حق کمیسیون (کارمزد)، و کرایه‌ی حمل، حسب مورد، از بلیت، صورت‌وضعیت مسافری، و بارنامه، از راننده‌گانف مسافران، و صاحبان کالا، ممنوع است .

ماده‌ی ۱۱

شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل کالا، مکلف هستند تا شرایط عمومی حمل کالا، و ضوابط حمل مواد خطرناک، مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، و مقررات وزارت راه و ترابری، درمورد حمل بار، در راه‌های کشور، هم‌چنین، نحوه‌ی جابه‌جایی کالاهای خارج از ابعاد استاندارد (محموله‌های ویژه یا ترافیکی) را، به‌طور دقیق رعایت نمایند، و درصورت تخلف، مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌باشند.

مرجع صالح رسیده‌گی‌کننده به تخلف شرکت‌های حمل‌ونقل، و احکام صادره

ماده‌ی ۱۲

رسیده‌گی به تخلف شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌ای، درخصوص عدم رعایت مفاد و شرایط آیین‌نامه داخلی حمل بار، برعهده‌ی کمیسیونی مرکب از سه نفر، از افراد ذی‌صلاح، به انتخاب رییس سازمان است .

ماده‌ی ۱۳

درصورت وقوع تخلف، و عدم رعایت مقررات، توسط کمیسیون موضوع ماده‌ی ۱۲، براساس اسناد و مدارک مربوط، و درصورت لزوم، با دعوت از مدیر شرکت یا موسسه‌ی حمل‌ونقل ذی‌ربط، باتوجه به اهمیت تخلف، به‌ویژه تاثیر آن در وقوع سوانح راننده‌گی، و ملاحظه‌ی عمد یا قصور، و تکرار دفعات تخلف، شرکت یا موسسه‌ی حمل‌ونقل متخلف، براساس نوع تخلف، به تناسب، به مجازات‌هایی از یک ماه، تا یک سال، لغو پروانه‌ی فعالیت، محکوم می شود.

تبصره‌ی یکـ درصورت تکرار تخلفT پروانه‌ی فعالیت شرکت یا موسسه‌ی متخلف، به‌صورت دایم لغو خواهد شد.

تبصره‌ی دوـ پس از لغو پروانه‌ی فعالیت، نیروی انتظامی، موظف است با اعلام سازمان مذکور، نسبت به تعطیلی موسسه، یا شرکت حمل‌ونقل متخلف، در مدت لغو پروانه‌ی فعالیت، یا به‌صورت دایم (درصورت لغو دایم )، اقدام نماید.

ماده‌ی ۱۴

به‌منظور کشف تخلف، و تهیه‌ی گزارش لازم، درمورد عدم رعایت مقررات این آیین‌نامه، توسط شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل، سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور، می‌تواند تحقیقات لازم را به‌عمل آورد. شرکت‌ها و موسسات حمل‌ونقل، مکلف به همکاری با سازمان مزبور می‌باشند.

tarabord.com

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533