امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بخش‌نامه‌ی حق توقف وسایل نقلیه‌ی باری :

 

احتراما ـ با عنایت به مصوبه‌ی یک‌صدوشصت‌وپنج‌امین جلسه‌ی شورای هماهنگی ترابری کشور، و بررسی نقطه‌نظرات کانون محترم انجمن‌های صنفی راننده‌گان بار کشور، و انجمن محترم صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل فوق‌سنگین، درخصوص موضوع صدرالذکر، به آگاهی می‌رساند، با عنایت به بررسی به‌عمل‌آمده درهیات مدیره‌ی این کانون، مقرر گردید موارد ذیل اعمال گردد:

۱. طبق بند ۴ صورت‌جلسه‌ی مورخ ۲۵-۱-۸۷، میزان حق‌توقف، بعد از کسر ۱۲ ساعت اولیه، از شروع وقت اداری، ۱۴۰۰ ریال، به‌ازای هر تن ساعت توقف، افزایش، و از ۴۸ ساعت به بعد، ۱۵۵۰ ریال، به‌ازای هر تن ساعت توقف، افزیش یابد.

درضمن، میزان حق توقف کامیون‌های خاور، بعد از کسر ۸ ساعت اولیه، طبق بند یک، عمل خواهد شد.

شایان ذکر است، چنان‌چه راننده‌ای، بعد از ساعت اداری، (۱۴ بعدازظهر) به مقصد برسد، شرکت و یا صاحب کالا، هیچ‌گونه مسولیتی، در قبال تخلیه‌ی بار نداشته، و زمان تخلیه‌ی بار آن، از شروع وقت اداری روز بعد خواهد بود.

در مورد بقیه‌ی بند‌های صورت‌جلسه‌ی فوق، هیچ‌گونه تغییری حاصل نشد.

۲. درمورد بوژی مقرر گردید:

الف) تریلی کمرشکن ۵ و ۶ محور، بعد از کسر معافیت ۲۴ ساعت اولیه‌ی توقف، به‌ازای هر ۲۴ ساعت، ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

ب) تریلی کمرشکن ۷ محور، بعد از کسر معافیت ۲۴ ساعت اولیه‌ی توقف، به‌ازای هر ۲۴ ساعت، ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

پ) تریلی کمرشکن ۹ محور، بعد از کسر معافیت ۲۴ ساعت اولیه‌ی توقف، به‌ازای هر ۲۴ ساعت، ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

ت) تریلی کمرشکن ۱۱ محور، بعد از کسر معافیت ۲۴ ساعت اولیه‌ی توقف، به‌ازای هر ۲۴ ساعت، ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

ث) تریلی بوژی محور، بعد از کسر معافیت ۴۸ ساعت اولیه‌، هر محور بوژی، به‌ازای هر ۲۴ ساعت، ۴۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد. درصورت توقف بیش از ۵ روز، معافیت منظور نخواهد شد (تنها جهت تریلی بوژی).

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533