امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

قانون تجارت ایران:

 

شرایط تحویل‌گیری کالا، نحوه‌ی طرح دعوا در دادگاه صالحه، و مرور زمان :

ماده‌ی ۳۹۱

اگر کالا، بدون هیچ قیدی، قبول، و کرایه‌ی آن پرداخت شود، دیگر بر علیه متصدی حمل‌ونقل، دعوای قانونی، پذیرفته نخواهدشد، مگر در مورد تدلیس (فریب‌کاری) یا تقصیر عمد. به‌علاوه، متصدی حمل‌ونقل، مسول آواری غیرظاهری نیز، خواهدبود، درصورتی‌که دریافت‌کننده، آن آواری را، درمدتی‌که مطابق اوضاع و احوال رسیده‌گی به کالا ممکن‌بود، به‌عمل آید، یا بایستی به‌عمل آمده باشد، مشاهده کرده، و فوری، پس از مشاهده، به متصدی حمل‌ونقل اطلاع‌دهد. درهرحال، این اطلاع، باید منتهی به هشت روز بعد از تحویل‌گرفتن کالا، اعلام شود.

ماده‌ی ۳۹۲

درهر موردی که بین متصدی حمل‌ونقل، و دریافت‌کننده، اختلاف باشد محکمه‌ی صلاحیت‌دار محل، می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین، امردهد که کالا، نزد شخص ثالثی، به امانت گذارده شده، یا براساس مصلحت، فروخته شود.

درصورت اخیر، فروش، باید پس از تنظیم صورت‌مجلسی، حاکی از آن‌که کالا درچه حال بوده، به‌عمل آید. به‌وسیله‌ی پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت کالا ادعا می‌شود، یا سپردن آن آن وجه به صندوق عدلیه، از فروش کالا می‌توان جلوگیری کرد.

ماده‌ی ۳۹۳

نسبت به دعوای خسارت بر علیه متصدی حمل‌ونقل، مدت مرور زمان، یک سال است. شروع این مدت، درصورت اتلاف یا گم‌شدن کالا، یا تاخیر در تسلیم، روزی است که تسلیم، یا بایستی در آن روز به‌عمل آمده باشد، و درصورت خسارات بحری (آواری)، روزی است که مال، به دریافت‌کننده تسلیم شده.

 

 

میزان مسولیت متصدی حمل‌ونقل، هنگام بروز خسارت :

ماده‌ی ۳۸۶

اگر کالا، تلف یا گم‌شود، متصدی حمل‌ونقل، مسول پرداخت قیمت آن خواهد بود، مگر این‌که ثابت نماید، تلف یا گم‌شدن، مربوط به نوع جنس کالا، یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده، دریافت‌کننده، یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن‌ها داده‌اند، یا مربوط به حوادثی بوده که هر متصدی‌ محتاط و دقیقی نیز، نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین، می‌تواند برای میزان خسارت، مبلغی کم‌تر، یا بیش‌تر از قیمت کامل کالا معین نماید.

ماده‌ی ۳۸۷

در مورد خسارت ناشی از تاخیر تسلیم، نقص، یا خسارات بحری (آواری) کالا نیز، متصدی حمل‌ونقل، در حدود ماده‌ی ۳۸۶ مسول خواهد بود. درصورت تلف‌شدن تمام کالا حکم به آن شود تجاوز نماید، مگر این‌که قرارداد طرفین، خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.

ماده‌ی ۳۸۸

متصدی حمل‌ونقل، مسول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل‌ونقل واقع شده، اعم از این‌که خود اقدام به حمل‌ونقل کرده، یا حمل‌ونقل‌کننده‌ی دیگری را مامور کرده باشد. بدیهی است که درصورت اخیر، حق رجوع او، به متصدی حمل‌ونقلی که از جانب او مامور شده، محفوظ است.

 

وظایف و حقوق متصدی حمل‌ونقل :

ماده‌ی ۳۸۴

اگر دریافت‌کننده کالا را قبول نکند، یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل‌ونقل، بابت حمل کالا پرداخت نشود، یا به دریافت‌کننده دست‌رسی نباشد، متصدی حمل‌ونقل، باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده، و کالا را به‌طور موقت نزد خود، به‌صورت امانت نگاه‌داشته، یا نزد شخص ثالثی، به امانت بگذارد. در هر دو صورت، مخارج، و هر نقص و عیبی، به‌عهده‌ی ارسال‌کننده خواهد بود. اگر ارسال‌کننده، یا دریافت‌کننده، در مدت مناسبی، تکلیف کالا را معین نکند، متصدی حمل‌ونقل می‌تواند، مطابق ماده‌ی ۳۶۲، آن را به‌فروش برساند.

ماده‌ی ۳۸۵

اگر کالا، در معرض نابودی و تخریب سریع باشد، یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد، تکافوی مخارجی که برای آن شده است را ننماید، متصدی حمل‌ونقل، باید فوری مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل، یا نماینده‌ی او رسانیده، و با نظارت او، کالا را به‌فروش برساند .در این موارد، درحدامکان، باید ارسال‌کننده و دریافت‌کننده را، از این‌که کالا به‌فروش خواهد رسید، باخبر نمود.

ماده‌ی ۳۸۹

متصدی حمل‌ونقل، باید به‌محض وصول کالا، دریافت‌کننده را آگاه نماید.

ماده‌ی ۳۹۰

اگر دریافت‌کننده، میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل‌ونقل، بابت کالا مطالبه می‌نماید، قبول نکند، حق تقاضای تسلیم کالا را نخواهد داشت، مگر این‌که مبلغ مورد دعوا را، تاختم اختلاف، در صندوق دادگاه، به امانت گذارد.

وظایف و حقوق فرستنده‌ی کالا :

ماده‌ی ۳۷۹

ارسال‌کننده، باید نکات زیر را، به اطلاع متصدی حمل‌ونقل برساند: آدرس صحیح دریافت‌کننده، محل تسلیم مال، تعداد عدل  یا بسته، و طرز عدل‌بندی، وزن و محتوای عدل‌ها، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود، راهی را که حمل باید از آن راه صورت پذیرد، و قیمت اشیایی که گران‌بها است.

خسارت ناشی از عدم تعیین نکات فوق، و یا تعیین آن‌ها به‌غلط، متوجه ارسال‌کننده خواهد بود.

ماده‌ی ۳۸۰

ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که کالا، به‌طرز مناسبی عدل‌بندی شود. خسارت بحری (آواری) ناشی ازعیوب عدل‌بندی، به‌عهده‌ی ارسال‌کننده است.

ماده‌ی ۳۸۱

اگر عدل‌بندی، عیب ظاهری داشته، و متصدی حمل‌ونقل، مال را بدون قید عدم مسولیت قبول کرده باشد، مسول آواری خواهد بود.

ماده‌ی ۳۸۲

ارسال‌کننده می‌تواند، مادام که کالا، در بند متصدی حمل‌ونقل است، آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل‌ونقل هزینه کرده و نیز، خسارات او، پس بگیرد.

ماده‌ی ۳۸۳

در موارد ذیل، ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده‌ی ۳۸۲ استفاده کند.

۱ ـ درصورتی‌که بارنامه‌ای توسط ارسال‌کننده تهیه، و به‌وسیله‌ی متصدی حمل‌ونقل، به دریافت‌کننده‌ی کالا تسلیم شده باشد.

۲ ـ درصورتی‌که متصدی حمل‌ونقل، رسیدی به ارسال‌کننده داده، و ارسال‌کننده، نتواند آن را پس دهد.

۳ ـ درصورتی‌که متصدی حمل‌ونقل، به دریافت‌کننده، اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده، و باید آن را تحویل بگیرد.

۴ ـ درصورتی‌که پس از وصول کالا به مقصد، دریافت‌کننده، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.

در این موارد، متصدی حمل‌ونقل، باید مطابق دستور دریافت‌کننده عمل کند. بااین‌وجود، اگر متصدی حمل‌ونقل، رسیدی به ارسال‌کننده داده باشد، مادام که کالا به مقصد نرسیده، مکلف به رعایت دستور دریافت‌کننده نخواهد بود، مگر این‌که رسید به دریافت‌کننده تسلیم شده باشد.

تعاریف و کلیات قرارداد حمل و نقل :

ماده‌ی ۳۷۷

 متصدی حمل‌ونقل، کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیا را  برعهده بگیرد.

ماده‌ی ۳۷۸

قرارداد حمل‌ونقل، تابع مقررات وکالت خواهد بود، مگر درمواردی‌که، ذیلا، استثنا شده باشد.

ماده‌ی ۳۹۴

حمل‌ونقل، به‌وسیله پست، تابع مقررات این باب نیست.

http://www.tarabord.com/

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533