امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تعریف بارهای مرطوب

به کالاهای حاوی انواع مایع، یا محموله‌هایی که تولید رطوبت، بخشی از طبیعت آن‌ها می‌باشد، و جزو کالاهای خطرناک نیز نیستد، «بار مرطوب» گفته می‌شود.

هدف از تدوین قوانین هندلینگ بارهای مرطوب، جلوگیری از بروز نشتی، یا ریزش مایعات، در داخل هواپیما است، چرا که این امر، ممکن است خطر خورده‌گی، یا صدمه‌دیدن ساختمان و قطعات هواپیما، یا آلوده‌گی بارهای دیگر را، به‌دنبال داشته باشد.

انواع بارهای مرطوب

انواع بارهای زیر، به‌عنوان بار مرطوب، درنظر گرفته می‌شوند:

۱ـ محموله‌های مایع

۲ـ بارهای رطوبت‌زا، که در ظروف ضدآب، بسته‌بندی نشده باشند، مثل ماهی، که در یخ معمولی، بسته‌بندی شده باشد، گوشت تازه، روده، پوست حیوانات، و  ...

۳ـ بارهایی که می‌توانند مایع تولید نمایند، مثل حیوان زنده

شرایط خاص پرواز

فشار جوی، و دما، در طول پرواز، تغییر می‌کند. ظروف ضدآب، باید بتوانند، بدون صدمه‌دیدن، یا نشتی، این تغییرات را تحمل نماید. به‌علاوه، هنگام اوج‌گیری یا فرود، هواپیما ممکن است تا حدود ۳۰ درجه، نسبت به افق، زاویه داشته باشد. باتوجه به این مساله، طراحی بسته‌ها، باید به‌گونه‌ای باشد که، مانع از ریختن مایعات، یا نشت آن‌ها، درهنگام تغییر زاویه شود.

احتیاط‌های بارگیری

هنگام بارگیری بارهای مرطوب، در هواپیما، یا کانتینر ULD، باید به نکات زیر، توجه شود:

۱- کف و دیواره‌های هواپیما و ظروف بارگیری را، با پلاستیک، یا برزنت، به‌خوبی، بپوشانند.

۲- ظروف، باید بهصورت ایستاده (در ظرف، باید به‌سمت بالا باشد)، نگه‌داری و مهار شوند.

۳- بسته‌های صدمه‌دیده، یا بسته‌هایی که، احتمال صدمه‌دیدن آن‌ها می‌رود، مثل بسته‌های سوراخ‌شده و دارای تورفته‌گی، بسته‌های با سطح بیرونی خیس، و در یا سرپوش خراب را، در یک ULD، یا هواپیما، بارگیری ننمایند.

۴- برای کالاهای مرطوبی که در ظروف ضدآب قرارداده نشده‌اند، ظروف دومی نیز، پیش‌بینی شود، تا درصورت بروز نشتی، مایعات را در خود، جای دهد.

۵- حیوان زنده، که مقدار زیادی ادرار دفع می‌نماید را، در ظروف ضدنشت قرارداده، و یا به‌میزان کافی، از مواد جذب‌کننده و پلاستیک، یا برزنت، استفاده شود.

۶- سایر بارهای مرطوب، مانند گوشت تازه، روده و پوست‌های مرطوب، خواه در ظروف ضدآب قرار داشته، یا نداشته باشند، نباید با کف هواپیما، تماس مستقیم داشته باشند. این کار، جهت جلوگیری از خورده‌گی ساختمان هواپیما، آلوده‌گی هواپیما، با خون و سایر مایعات، و نیز، برای حفظ استانداردهای بهداشتی، جهت حمل موادغذایی، انجام می‌شود.

۷- باید توجه داشت که مقاومت برخی بسته‌های مرطوب، یا نم‌دار، به‌شدت کاهش می‌یابد. بنابراین، باید مراقب صدمه‌ندیدن بسته‌بندی‌های زیرین بود.

اقدام‌های لازم، هنگام بروز نشتی

در صورت نشت، یا ریزش مایعات، در داخل هواپیما:

۱ـ بلافاصله، نماینده‌ی شرکت هواپیمایی، یا خلبان را، جهت انجام اقدام لازم، مطلع نمایند.

۲ـ اسناد و مدارک پرواز را، برای پی‌بردن به ماهیت مایع موردنظر، چک کنند.

۳ـ دستورالعمل مربوط به هندلینگ بارهای صدمه‌دیده را، اجرا کنند.

منبع:tarabord.com

 

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533