امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

حمل بار فاسد شدني به طریق هوایی

شرایط نگه‌داری و بارگیری بارهای فاسدشدنی

۱. هنگام بارگیری کالاهای فاسدشدنی، باید به قابلیت تنظیم دمای انبار هواپیما، توجه شود.

۲. کالاهای فاسدشدنی، قبل از بارگیری در هواپیما، و پس از تخلیه از آن، درشرایط مناسبی، از لحاظ دما و نور، نگه‌داری گردد.

۳. اقلامی که با یخ خشک خنک می‌شوند، و بارهای فاسدشدنی مرطوب، یا حاوی مایعات، که امکان نشت آن‌ها، روی کف انبار هواپیما وجود دارد، بار مرطوب قلمداد می‌شوند.

۴. مواد غذایی (EAT)، با مواد سمی (RPB)، و مواد مسری (RIS)، در یک انبار، نگهداری نشود، مگر این‌که، آن‌ها را، در ظروف بارگیری جداگانه، و غیر هم‌جوار، قرار دهند.

۵. مواد غذایی، نزدیک حیوان زنده (AVI)، و جنازه (HUM)، بارگیری نشود.

۶. بارهای فاسدشدنی، که در طول پرواز، یا در نقطه‌ی ترانزیت، و یا درصورت تاخیر در پرواز، به مراقبت، یا هندلینگ خاصی نیاز دارند، باید در فرم NOTOC ذکر شوند.

۷. هنگام چیدن بارهای فاسدشدنی در کانتینر ULD، یا انبار هواپیما، باید توجه داشت که لایه‌های زیرین، بر اثر فشار ناشی از وزن لایه‌های بالایی، صدمه نبینند.

دستورالعمل نگه‌داری و هندلینگ بارهای فاسدشدنی

۱- گوشت

الف) بسته‌بندی گوشت، باید ضدآب باشد.

ب) رعایت اصول بهداشتی، در تمامی مراحل هندلینگ گوشت، الزامی است.

پ) دمای مورد نیاز، عبارت است از:

ـ گوشت تازه، بین صفر تا ۵ درجه‌ی سانتی‌گراد

ـ گوشت منجمد، پایین‌تر از ۱۲- درجه‌ی سانتی‌گراد. در این حالت، باید از کانتینرهای یخچال‌دار استفاده شود.

۲- تخم‌مرغ نطفه‌دار

الف) تخم‌مرغ نطفه‌دار، نباید در نزدیک یخ خشک (ICE)، و مایعات سرمازا (RCL)، قرار داده شود.

ب) حداقل فاصله، بین تخم‌مرغ نطفه‌دار، و RRY، تا ۲۴ ساعت، نیم‌متر، و بیش از ۲۴ ساعت، یک‌متر است.

پ) دمای انبار هواپیما، در طول پرواز، باید بین ۱۰ تا ۱۵ درجه‌ی سانتی‌گراد، قرار داشته، و هرگز، از ۱۷ درجه‌ی سانتی‌گراد، تجاوز ننماید.

۳- میوه‌ی تازه، و سبزیجات

الف) زمانی‌که میوه‌ی تازه، و سبزیجات، در مقادیر بالا، برای حمل، در ULD چیده می‌شوند، باید فضای کافی، بین بسته‌ها، برای جریان یافتن هوا، وجود داشته باشد. این موضوع، به‌خصوص، درمورد میوه‌های تازه، و سبزیجات با رطوبت زیاد، خیلی اهمیت دارد.

ب) به‌دلیل بسته‌بندی‌های ضعیف میوه‌های تازه و سبزیجات، هنگام بارگیری آن‌ها، با بارهای معمولی، باید دقت لازم، برای جلوگیری از صدمه‌دیدن آن‌ها، به‌عمل آید.

۴- گل

الف) گل، نباید با کف و دیواره‌های هواپیما، تماس مستقیم داشته باشد.

ب) گل نباید با میوه و سبزیجات تازه، در یک انبار هواپیما، بارگیری شود، زیرا گاز اتان تولیدشده، به‌وسیله‌ی سبزیجات، ممکن است باعث خرابی گل‌ها شود.

۵- فرآورده‌های غذایی دریایی

الف) ماهی، باید بار مرطوب تلقی شده، و در ظروف ضدآب بارگیری شود. هرگونه یخ معمولی مورد استفاده نیز، باید در داخل ظرف ضدآب قرار داشته باشد.

ب) دمای مورد نیاز، عبارت است از:

ـ ماهی تازه: زیر ۵ درجه‌ی سانتی‌گراد

ـ ماهی منجمد: پایین‌تر از ۱۲- درجه‌ی سانتی‌گراد. در این حالت، باید از کانتینرهای یخچال‌دار، استفاده شود.

۶- واکسن و فرآورده‌های پزشکی

الف) رادیوایزوتوپ‌های عمرکوتاه، باید در نهایت فوریت، و طبق شرایط هندلینگ مواد رادیواکتیو، حمل شوند.

ب) داروهای مخدر، یا داروهای خطرناک، باید طبق دستورالعمل مربوط به بارهای قیمتی، نگه‌داری و حمل شوند.

۷- اعضای زنده‌ی بدن انسان یا خون

الف) اعضای زنده‌ی بدن انسان یا خون، باید در اسرع وقت حمل شود.

ب) اعضای زنده‌ی بدن انسان یا خون (LHO)، را می‌توان با مواد رادیواکتیو ۲خطی و ۳خطی (RRY)، در یک انبار هواپیما، بارگیری کرد، به‌شرطی‌که، مانند انسان، و حیوان زنده، حداقل، فاصله‌ی آن‌ها، با مواد رادیواکتیو، براساس «جدول حداقل فاصله»، رعایت شود.

پ) اعضای زنده‌ی بدن انسان یا خون، باید به اندازه‌ی کافی، با جنازه، فاصله داشته باشد.

ت) هنگام بارگیری این مواد، در داخل انبار هواپیما، آن‌ها را، هرچه نزدیک‌تر، به درب قرار دهند.

هندلینگ بارهای فاسدشدنی، در صورت تاخیر پرواز

تاخیر در حمل کالاهای فاسدشدنی، باید به حداقل رسانده شود. درصورت بروز تاخیر، یکی از اقدام‌های زیر، باید انجام شود:

الف) فراهم‌نمودن تهویه‌ی هوای کافی، برای هواپیما، درصورت نیاز بار فاسدشدنی

ب) انتقال بار فاسدشدنی، به انباری که، به سیستم تهویه‌ی هوا، یا سردخانه، مجهز باشد.

پ) تخلیه‌ی بار، و تهیه‌ی جا، در یک پرواز دیگر

ت) درصورت استفاده از کانتینر یخچال‌دار، نظارت بر دما، و پرکردن ذخایر یخ خشک

منبع:tarabord.com

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533