امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حمل حیوان زنده به طریق هوایی

اصول کلی بارگیری حیوان زنده

هنگامی‌که حیوان زنده، به‌عنوان بار، یا جامه‌دان غیرهمراه مسافر، حمل می‌شود، اصول کلی زیر، برای بارگیری، باید رعایت شود:

 

۱ـ حیوان زنده، باید در انبار مناسب، از نظر دما و هوا، بارگیری شود

۲ـ حیوان زنده، نباید در ULD‌های بسته، بارگیری و نگه‌داری شود

۳ـ حیوان زنده، باید در نزدیک درب انبار هواپیما، بارگیری شود

۴ـ حیوان زنده، باید بار مرطوب قلمداد شود، و درصورت نیاز، کف انبار هواپیما، با مواد جذب‌کننده‌ی مناسب، مثل خاک اره، پوشانیده شود.

۵ـ  فرم NOTOC، تکمیل، و به خلبان پرواز، ارایه شود

۶ـ درصورتی‌که، تمام بار هواپیما، حیوان زنده باشد، درتمامی مراحل بارگیری و تخلیه، یا ترانزیت، باید از دستگاه تهویه‌ی هوا، استفاده شود

۷ـ قفس حیوان زنده، همیشه باید به گونه‌ای مهار شود، که امکان حرکت آن، هنگام برخاستن، یا فرود، و درطول پرواز، وجود نداشته باشد.

۸ـ بین قفس حیوان زنده، و سایر بارها، همیشه باید فاصله‌ی کافی، برای گردش هوا، وجود داشته باشد. قفس‌ها را نباید، در زیر سایر بارها قرار داد.

۹ـ درصورتی‌که حیوان، در نقطه‌ی ترانزیت، به مراقبت خاصی نیاز دارد، قفس حیوان زنده، باید بدون نیاز به تخلیه، در دست‌رس باشد.

۱۰ـ هنگام پرواز، یا تاخیرهای طولانی، درصورت نیاز، باید طبق دستور فرستنده، یا مسافر، مراقبت‌های خاص، مانند بازکردن درب انبار، تغذیه، یا آب‌دادن، تخلیه، یا سایر موارد، به‌عمل آید

۱۱ـ قفس حیوان، نباید به‌طور مستقیم، درمقابل، یا زیر خروجی‌های تهویه‌ی هوا، یا روی کف انبار هواپیما، یا نزدیک چراغ‌های داخلی انبار، قرار داده شود

۱۲ـ حیواناتی که به‌طور طبیعی،‌ با هم دشمن هستند را، نباید نزدیک هم بارگیری نمود

۱۳ـ چنان‌چه حیوانات نر و ماده، در یک انبار، بارگیری می‌شوند، باید آن‌ها را، تا آن‌جا که ممکن است، از هم دور نگه دارند

۱۴ـ حیوان زنده، باید به‌شکل صحیح، از مایعات سرمازا (RCL)، یخ خشک  (ICE)، مواد غذایی  (EAT)، مواد رادیواکتیو (RRY) ، مواد سمی (RPB) ، مواد عفونی (RIS) ، و جنازه، جداسازی شود

۱۵ـ هنگام حمل پرنده، در پروازهای دوربرد، چراغ‌های انبار هواپیما، باید روشن نگه داشته شوند، تا پرنده‌ها، بتوانند در طول پرواز، تغذیه کنند

رعایت شرایط بهداشتی حمل حیوان

۱ـ پس از تخلیه‌ی حیوان زنده، در مقصد، ظروف حمل، باید قبل از برگرداندن، به‌طور کامل، ‌نظافت و شست‌وشو شده، برای استفاده‌ی مجدد، ضدعفونی شوند.

۲ـ توصیه می‌شود هیچ‌یک از تجهیزاتی که، به‌طور مستقیم،‌ با حیوان زنده، تماس داشته‌اند، در هواپیما، قرارداده نشوند، مگر پس از ضدعفونی، شست‌وشو، و زدودن هرگونه آثار آلوده‌گی. زیرا ممکن است، به ساختار هواپیما، صدمه وارد نمایند.

۳ـ درصورت امکان، برای حیوانات مجروح، یا حیواناتی که مریض به‌نظر می‌رسند، خدمات دام‌پزشکی، فراهم آید.

۴ـ درصورت امکان، حیوانات مرده، یا مریض را، از ظروف خارج نمایند. این کار، تنها باید زیر نظر کارشناس مربوطه، صورت پذیرد. زمانی‌که به‌هر دلیل، چنین کاری میسر نباشد، ایستگاه‌های بین‌راه، و مقصد، باید مطلع شوند.

۵ـ پس از تخلیه‌ی ظروف حمل حیوان، انبارهای هواپیما، باید بازرسی شده، و درصورت وجود هرگونه نشتی، یا ریزش مایعات، به‌خوبی نظافت شوند.

منبع:tarabord.com

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533