امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جنازه

هندلینگ تابوت

۱. هندلیگ و بارگیری جنازه، باید همیشه با احترام صورت پذیرد.

۲.  تابوت‌ها، همیشه باید به‌صورت افقی، بارگیری شوند.

۳. جنازه، نباید نزدیک سگ، و سایر حیوانات حساس، و موادغذایی، قرارداده شود.

۴.  به‌طور کلی، تابوت‌ها، باید جزو بارهای سنگین (HEA)، تلقی شوند.

۵.  خلبان پرواز، باید از فرم NOTOC، مطلع شود.

هندلیگ خاکستر جنازه

هندلیگ و بارگیری خاکستر مرده، هم‌چون بار عادی، انجام می‌شود.

فرم مطلع نمودن خلبان از وجود بارهای ویژه

NOTOCSPECIAL LOAD- NOTIFICAIION TO CAPTAIN

پس از اتمام مرحله‌ی پذیرش، جمع‌آوری، و آماده‌نمودن بار مربوط به یک پرواز، درصورت وجود کالاهای خطرناک، یا سایر بارهای ویژه، واحد هندلیگ بار، اقدام به تکمیل فرم SPECIAL LOAD NOTIFICAIION TO CAPTAIN – NOTOCبرای آن پرواز، در ۲ نسخه، می‌نماید:

الف) نسخه‌ی اول: برای خلبان پرواز، پس از امضا، و تایید کارمند لود کنترل

ب) نسخه‌ی دوم: برای هندلینگ بار، جهت بایگانی، پس از دریافت امضای خلبان

این فرم، به دو منظور، تهیه می‌شود:

۱ـ مطلع‌نمودن خلبان، برای برآورده‌کردن نیاز بارهای ویژه، از نظر دما، اکسیژن، و ...

۲ـ فراهم‌نمودن امکان تصمیم‌گیری مناسب، برای خلبان، در مواقع اضطراری

درمورد پروازهای چندلگه،، ایستگاه، یا ایستگاه‌های میانی، باید فرم تکمیل‌شده در ایستگاه قبلی را، دریافت نموده، و باتوجه به تغییرات لود پرواز، اقدام به تهیه‌ی یک فرم جدید، و ارایه‌ی آن، به خلبان پرواز، نماید.

منبع : tarabord.com

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533