امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اسناد حمل هوایی

راه‌بارنامه‌ی هوایی

راه‌بارنامه‌، مهم‌ترین سند حمل است که توسط حمل‌کننده، یا نماینده‌ی مجاز او، صادر می‌شود، و حاوی نکات زیر است:

۱.  سندی است محکم، دال بر انعقاد یک قراداد حمل

۲.  دلیلی است بر دریافت کالا، برای حمل

۳.  سندی است، برای اظهار کالا به گمرک

۴. راهنمایی است برای کارکنان خط هواپیمایی، در مورد نحوه‌ی حمل‌، و تحویل و تحول کالا

۵. اعتبار راه‌بارنامه، از لحظه‌ی امضای آن توسط طرفین، شروع می‌شود، و با تحویل محموله به گیرنده‌ی مندرج در آن، خاتمه می‌یابد.

براساس کنوانسیون ورشو، پروتکل لاهه، شرایط حمل‌کننده برای حمل (پشت راه‌بارنامه، مسولیت تکمیل راه‌بارنامه با فرستنده است، اعم از این‌که خود آن‌را تکمیل (پر) کرده باشد، یا شخصی به نماینده‌گی از طرف او، ازجمله خط هواپیمایی، یا کارگزار او.

فرستنده، با امضای راه‌بارنامه، وجود قرارداد حمل، شرایط پشت یا بارنامه، و صحت مندرجات آن‌را تایید، و مسولیت آن‌را می‌پذیرد، و قبول می‌کند که هرنوع ضرر و زیان حمل‌کننده، به‌علت نقص، نارسایی، یا بی‌نظمی در اطلاعات داده شده، مربوط به محموله‌ی موضوع راه‌بارنامه، به‌عهده‌ی او خواهد بود.

عبارت «غیر قابل معامله» که در بالای راه‌بارنامه چاپ شده است، بدین معنا است که راه‌بارنامه، درواقع سند یا بارنامه‌ای غیر قابل انتقال، و مستقیم است. برخلاف بارنامه‌های دریایی، هیچ حمل‌کننده‌ی (کریر) هوایی، بارنامه‌ای به حواله‌کرد، یا قابل معامله را صادر نمی‌نماید.

بنابراین، عبارت «غیر قابل معامله» (NON NEGOTIABLE)، نباید از روی بارنامه حذف، مخدوش یا خط زده شود. شماره‌ی راه‌بارنامه نیز، حایز نهایت اهمیت است. این شماره، از دو بخش تشکیل شده است.

بخش اول، نشان‌دهنده‌ی هویت حمل‌کننده‌ی (کریر) هوایی است، و بخش دوم، شناسنامه‌ی محموله است. باتوجه به اهمیت راه‌بارنامه، در تکمیل آن، باید دقت و توجه خاص مبذول شود.

نحوه‌ی تنظیم راه‌بارنامه‌ی هوایی

AIRWAY BILL

راه‌بارنامه‌ی هوایی: بارنامه‌ای غیرقابل معامله است، مرکب از سه نسخه‌ی اصلی، و شش نسخه‌ی رونوشت (کپی). هر برگ از این راه‌بارنامه، در دو گوشه‌ی بالا و سمت راست پایین، دارای شماره‌ای سه رقمی است که، کد حمل‌کننده را نشان می‌دهد، و متعاقب آن، یک عدد ۸ رقمی که، شماره‌ی سریال راه‌بارنامه است.

در پشت سه نسخه اصلی، شرایط قرارداد حمل درج شده است. و هرسه نسخه، درحکم واحد است. نسخه‌های اصلی، به‌شرح زیر، توزیع می‌شود:

۱- نسخه‌ی شماره‌ی ۳، نسخه‌ی آبی‌رنگ: مخصوص فرستنده است، که حاکی از دریافت کالا برای حمل می‌باشد. و نشان‌دهنده‌ی امضای طرفین، یعنی فرستنده، یا نماینده‌ی حمل‌کننده، و حمل‌کننده، دال بر قبول شرایط حمل

۲- نسخه‌ی شماره‌ی ۱، نسخه‌ی سبزرنگ: مخصوص صادرکننده‌ی راه‌بارنامه (حمل‌کننده)، و مؤید قبول قراداد حمل

۳- نسخه‌ی شماره‌ی ۲، نسخه‌ی صورتی‌رنگ: مخصوص گیرنده، که همراه محموله ارسال می‌شود، و باید به وی تسلیم گردد.

راه‌بارنامه‌ی داخلی بارفرابر

HOUSE AIR WAY BILL

درهنگام حمل چند محموله‌ی تلفیقی، که به‌صورت یک‌جا جابه‌جا می‌شوند، تلفیق‌گر (بارفرابر)، برای هر یک از محموله‌ها (محموله جزء)، راه‌بارنامه‌ی جداگانه‌ای را صادر، و به مشتری تسلیم می‌کند، که به آن، راه‌بارنامه‌ی داخلی بارفرابر (HOUSE AIR WAY BILL) می‌گویند.

راهبارنامه ( HOUSE AIR WAY BILL )

در هنگام حمل چند محموله تلفیقی که به صورت یکجا جابجا می‌شوند، تلفیق گر ( بارفرابر ) برای هر تک محموله ( محموله جزء) راهبارنامه ای را صادر و به مشتری تسلیم می کند که به آن راهبار نامه داخلی بارفرابر( HOUSE AIR WAYBILL ) می گویند.

راه‌بارنامه‌ی اصلی خط

MASTER HOUSE AIR WAY BILL

درهنگام تلفیق چند محموله با هم، و تبدیل آن به یک محموله، خط هواپیمایی، برای کل محموله‌ی تلفیقی، که در یک یا چند کانتینر هوایی (ULD) گردآوری شده‌اند، راه‌بارنامه‌ی اصلی صادر می‌کند که به آن، راه‌بارنامه‌ی اصلی خط (MASTER AIR WAY BILL) می‌گویند.

راه‌بارنامه‌ی فیاتا

اخیرا، راه‌بارنامه‌ی فیاتا، به‌دنبال این نیاز طراحی گردیده است که، بارفرابران، در یکی از دو سِمت زیر:

۱-  مسول گردآوری و تلفیق محموله‌ها

۲-  نماینده‌ی یک حمل‌کننده‌ی (کریر) هوایی معین

و با اجتناب از انواع و اقسام اشکال راه‌بارنامه‌هایی که بارفرابران صادر می‌کردند، و متاسفانه، مورد قبول بانک‌ها نیز، قرار نمی‌گرفت، فعالیت نمایند.

روی این راه‌بارنامه، با راه‌بارنامه‌ی یاتا، تفاوتی ندارد، ولی پشت آن، به‌لحاظ جمله‌ای که در پایین آن درج شده، متفاوت است. این جمله، بیان‌گر آن است که راه‌بارنامه‌ی فیاتا، توسط یک بارفرابر، در مقام تلفیق‌گر بار، یا پیمان‌گزار حمل، صادر شده، و قسمت‌های ماقبل حمل هوایی (تا فرودگاه مبدا)، ‌تحت شرایط پشت راه‌بارنامه، قرار خواهد گرفت.

مدارک لازم برای حمل کالا

۱-      راه‌بارنامه

۲-      تنظیم اسناد

۳-      علامت‌گذاری بسته‌ها

۴-      بسته‌بندی

۵-      برچسب کالا

۶-      اظهارنامه‌ی کالای خطرناک

۷-      گواهی لازم، برای حمل دام، حسب مورد.

به‌علاوه، درموارد زیر نیز، پیشاپیش باید با مسولین ذی‌ربط، در خط مورد نظر، تماس گرفته، و تبادل‌نظر نمود:

الف) محموله‌های حجیم و خارج از اندازه‌های رایج،

ب) کالاهای سنگین،

پ) حیوانات زنده،

ت) کالاهای فاسدشدنی،

ث) کالاهای گران‌بها،

ج) کالاهای خطرناک،

چ) جسد، و بقایای انسانی.

منبع:tarabord.com

 

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533