امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

جدول درج بنر تبلیغات با ابعاد 120*165 ( بالای سایت )

نمونه (  international transport  )

 

مدت زمان

نوع تبلیغ

مبلغ بعد از کسر تخفیف

یکماه

نمایش در تمام صفحات مقالات سایت

85.000 تومان

سه ماه

نمایش در تمام صفحات مقالات سایت

242.250 تومان

شش ماه

نمایش در تمام صفحات مقالات سایت

459.000 تومان

دوازده ماه

نمایش در تمام صفحات مقالات سایت

867.000 تومان

*دوازده ماهه ویژه

نمایش بنر به ابعاد 120*165 در تمام صفحات سایت ،درج نام شرکت در لیست شرکت های ثبت شده در سایت

2.000.000 تومان

 

 

جدول درج بنرتبلیغات با ابعاد 60*460 ( جدید ) در بالای سایت

نمونه ( international transport )

 

مدت زمان

نوع تبلیغ

مبلغ بعد از کسر تخفیف

یکماه

نمایش در تمام صفحات سایت

120.000 تومان

سه ماه

نمایش در تمام صفحات سایت

300.000 تومان

شش ماه

نمایش در تمام صفحات سایت

650.000 تومان

دوازده ماه

نمایش در تمام صفحات سایت

1.300.000 تومان

*دوازده ماهه ویژه

نمایش بنر به ابعاد 60*460 در تمام صفحات مقالات سایت ،درج نام شرکت در لیست شرکت های ثبت شده در سایت ،تخصیص صفحه اختصاصی برای شرکت به منظور معرفی خود و نمایش راه های ارتباطی با شرکت

2.800.000 تومان

 

 

جدول درج بنر تبلیغات با ابعاد 120*165 ( جدید ) در پائین سایت

نمونه ( international transport )

 

مدت زمان

نوع تبلیغ

مبلغ بعد از کسر تخفیف

یکماه

نمایش در تمام صفحات سایت

60.000 تومان

سه ماه

نمایش در تمام صفحات سایت

171.000 تومان

شش ماه

نمایش در تمام صفحات سایت

324.000 تومان

دوازده ماه

نمایش در تمام صفحات سایت

612.000 تومان

 

 

جدول درج مشخصات کامل شرکت در سایت بصورت یک صفحه اختصاصی

صفحات نمونه

 

 

مدت زمان

نوع تبلیغ

مبلغ بعد از کسر تخفیف

یکماه

تخصیص یک صفحه اختصاصی به منظور معرفی کامل شرکت ،راه های ارتباطی با شرکت ،درج تصویر مدیریت شرکت

200.000 تومان

سه ماه

تخصیص یک صفحه اختصاصی به منظور معرفی کامل شرکت ،راه های ارتباطی با شرکت ،درج تصویر مدیریت شرکت

500.000 تومان

شش ماه

تخصیص یک صفحه اختصاصی به منظور معرفی کامل شرکت ،راه های ارتباطی با شرکت ،درج تصویر مدیریت شرکت

900.000 تومان

دوازده ماه

تخصیص یک صفحه اختصاصی به منظور معرفی کامل شرکت ،راه های ارتباطی با شرکت ،درج تصویر مدیریت شرکت

2.000.000 تومان

 

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533