• Slider01
  • Slider02
  • Slider03
  • Slider04

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بارفرابر در نقش nvocc

بارفرابر به منزله NVOCC

FREIGHT FORWARDER AS NVOCC

NVOCC معمولا همان بارفرابر است که محمولات گروپاژ و تلفیقی را به طور منظم و طبق برنامه زمانی انجام می دهد: یعنی محمولات کوچک و یا خرده بار فرستندگان مختلف را در یک جا جمع آوری نموده آن را به صورت محموله‌ای واحد در یک بارگنج در آورده و آن را برای گیرندگان مختلف در مقصد ارسال و با کمک نماینده محلی خود تحویل آنها می دهد. اما خود وسیله حمل را مالکیت نیست و یا مستقیماً در اختیار ندارد. به عبارتی دیگر چند محموله در حد LCL را تلفیق و به یک محموله FCL تبدیل وبا استفاده از بهترین شیوه حمل جابجا می نماید.

 

عملیات یا خدمات NVOCC OPERATION

NVOCC بایستی از یک سازمان کارآمد و قوی برخوردار باشد، چه در مبداء و چه در مقصد. طیف خدمات NVOCC به مسیر تجاری، نظام اداری بنادر مورد تردد، پایانه های درون مرزی، شیوه های حمل امثالهم بستگی دارد. وظایف او عبارتند از انتخاب حمل کننده، ذخیره نمودن جا برای حمل در کشتی، نظارت بر بسته بندی، توزین و اندازه گیری کالا، پر و خالی کردن کانتینر(بار گنج)، ترتیب دادن تراباری (TRANSHIPMENT)،صدور سند بارنامه چندوجهی، تامین بیمه باربری در صورت لزوم و بیمه مسئولیت و تسویه خسارات و دعاوی ...

NVOCC معمولاً از یک یا چند ایستگاه کانتینری (بارگنجی) بهره می گیرد و نرخ حمل خود از این نقاط یا مبادی پیشنهاد می‌نماید. این ایستگاه ها بایستی با افراد مجرب و نظام اداری کارآمد و رایانه‌ای مجهز باشند تا بتواند محمولات را ردیابی و در زمان به مشتری پاسخ گو باشد.

منبع:tarabord.com

اول مهر ماه 94

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fevec9 #eef11045 #140114114533